biBlIoGraFIA

100-lecie Chóru Kościelnego pod wezwaniem świętej Cecylii1907-2007.

Swarzędz 2007

Bartoszek A., Małyszka A., Pokorski M. (red.), Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim.

Swarzędz 2015

Białek W., Swarzędz 1638-1988.

Swarzędz 1988

Błachnio H., Buczyńska E.J., Buczyński W., Hr. August Cieszkowski.

Swarzędz 2014

Błachnio H., Swarzędz i okolice.

Swarzędz 2008

Buczyńscy E.J. i W., Cmentarzyska i cmentarze niegrzebalne ziemi swarzędzkiej.

Swarzędz [2003]

Buczyńska E.J., Buczyński W., Wietrzyński W., Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa. Wybrany repertuar z lat 1996-2016 oraz najciekawsze miejsca Ziemi Swarzędzkiej.

Swarzędz 2017

Buczyński W., Bogu na chwałę bliźniemu na ratunek. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.

Swarzędz 2007

Całka J. (oprac.), Pięćdziesięciolecie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Swarzędz 2008

Choryński P. (oprac.), Woliński M. (red.), Swarzędz na starych pocztówkach.

Swarzędz 2008

Dytkiewicz A., Swarzędz dawny i nowy. Przewodnik gospodarczo-turystyczny.

Swarzędz 1970

Dambek J., Opis Swarzędza i parafii swarzędzkiej w r. 1885.

„Kurier Poznański” 1886 nr 141, 144, 148, 149

Dytkiewicz S., Swarzędz miasto stolarzy.

Swarzędz 1936

Fiedler F. [et al.] (red.), Powstanie Wielkopolskie. Mieszkańcy Swarzędza w zwycięskim zrywie niepodległościowym 1918-1919.

Swarzędz 2007

Hałas H. [et al.] (red.), Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica. Najstarsza szkoła w Swarzędzu lata 1994-2004

Swarzędz 2004

Kaliszan M. (oprac.), Stowarzyszenie Śpiewacze „Akord” Cechu Stolarzy Swarzędzkich w Swarzędzu.

Swarzędz 1998

Karolczak R., Małe kompendium wiedzy o regionalizmie swarzędzkim.

Swarzędz 2013

Kąkolewski T., Kąkolewski J., Unia Swarzędz 1921-2011.

Swarzędz 2011

Kobza A. (red.), Pół wieku budynku szkolnego przy ulicy Polnej w Swarzędzu (1958-2008).

Swarzędz 2009

Kobza A. (red.), Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu 1933-2002.

Swarzędz 2002

Kobza A., Przychodzki A., Dwory i folwarki ziemi swarzędzkiej.

Swarzędz 2011 [wyd.1], Swarzędz 2012 [wyd. 2]

Komiński B., Historia sportów wodnych w Swarzędzu.

Swarzędz 2016

Kostecki R. (red.), Skansen pszczelarski w Swarzędzu.

Swarzędz 1980

Kurowski A., Buczyńska E.J., Buczyński W., Duch wielki serce złote. August Cieszkowski jego intelektualna i materialna spuścizna.

Swarzędz 2004

Maluśkiewicz P., Swarzędz Czerwonak i okolice.

Poznań 1988

Maluśkiewicz P., Swarzędz i okolice.

Poznań 1981

Małyszka A., Dzieje kościoła ewangelickiego w Swarzędzu.

„Kronika Wielkopolski” 2004 nr 4

Matysek K., Swarzędz na starej pocztówce.

Swarzędz 1996

Michałowska-Mycielska A. (oprac. i wstęp), Pinkas kahału swarzędzkiego (1734-1830).

Warszawa 2005

Nawrocka E., 80 lat Klubu Sportowego „Unia” Swarzędz.

Swarzędz 2001

Nawrocki S. (red.), Dzieje Swarzędza. Monografia.

Poznań 1988

Niesyty E., Pawełczyk P., Spółdzielnia „Jedność” 1937-1987.

Swarzędz 1987

Przychodzki A., Bartoszek A., Swarzędz – ludzie – ule. Przyczynek do historii miasta.

Swarzędz 2016

Przychodzki A. [et al.] (red.), Żydzi w Swarzędzu.

Swarzędz 1998

Sobczyk I. (red.), Tadeusz Staniewski 1873-1940.

Swarzędz 2010

Targi Meblowe w Swarzędzu od 30 IX do 4 XI 34. Przewodnik […].

Swarzędz 1934

Urbanek-Kaftan E., Wewior A. (red.), Historia i współczesność swarzędzkiej Jedynki.

Swarzędz [2015]

Wachowiak M., Chwała bohaterom. Pamięci Józefa Kunerta powstańca wielkopolskiego.

Swarzędz 2015

Woźniak M., Zasłużony Konrad Latanowicz bohaterski syn ziemi swarzędzkiej.

Swarzędz 1986

Zeszyty Swarzędzkie. Rocznik regionalny.

Swarzędz 2009-2013, nr 1-4

bądź na bieżąco z wiadomościami